BOZOK Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri

BOZOK Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri iki eşit taksit (1835₺) (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi başlarında) şeklinde ödeyecektir (KDV dahil toplam 3670₺ ) yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

 

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b) Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);

c) Lisans öğrencileri için onaylı lisans not durum belgesi (transkript)

d) Lisans mezunları için onaylı lisans not durum belgesi

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

f) İki adet vesikalık fotoğraf

g) Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

h) İstenebilecek diğer belgeler.

 

Yorum yapın