Profil Ölçüm Laboratuvarında Yapılan Testler

Profil ölçüm laboratuvarında yapılan testler Ölçüm laboratuvarında aşağıdaki test yapılır:​

  • Hammaddenin genel kontrolü
  • Soğukta çarpışma mukavemeti
  • Termal etki sonrası lineer ölçümler
  • Beyaz ve lamine profiller için termal direnç
  • Köşe kaynak gücü
  • Geometrik boyutlar
  • Ağırlık kontrolü
  • Profil beyazlığı ve parlaklık

Ölçüm sırasında esas alınan yöntemler ise şunlardır:

Beilstein testi
Kızılötesi spektroskopisi (FT-IR)
Beilstein testi, ısı etkisi ile halojen bileşiklerinin bakır ile bakır halojenür oluşturması esasına dayanır. Bu durumda, mavi yeşil renkli bir alev ortaya çıkar. Test örneğinin halojen içerip içermediğinin tespit edilmesine yarayan bir yöntemdir. Basit ve niteliksel bir kimyasal test yöntemidir.

Kızılötesi spektroskopisi de (FT-IR, Fourier Transform Infrared Spevtroscopy) test örneğinden kızılötesi spektrumu elde edilen bir yöntemdir.

Bu makalemiz ilginizi çekebilir. Pvc Mikser (Mixer)

Yorum yapın