Niçin Arkadaş Seçme İhtiyacı Duyarız?

Niçin Arkadaş Seçme İhtiyacı Duyarız? Konunun önemine binaen makalemize bir atasözü ile başlamak istiyorum. “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.” Evet, bu atasözünün bize anlattığı sonuç, insanların sizi tanıyabilmesi için arkadaş olduğunuz kişiyi bilmesi yeterlidir. Çünkü arkadaşınızın karakterini sizin de taşımanızdır.

Arkadaşlar Benzerdir!

Kişiler arasındaki arkadaşlıkların geneli benzerlikler taşır. Yani benzerlikler arkadaşlığı doğurur. Hatta bu tezi güçlendirmek adına Aristo nun şu sözü de çok manidardır; “kendimize yani bize benzeyenleri sevdiğimiz söylenir.” Gerçekten de öyledir. Arkadaşlarımızı bir göz gezdirelim. Çoğunun karakteri sizle aynı olan birçok karakterinizi taşır.

Hareket, düşünce tarzları ve zevk paylaşımları çerçevesinde filizlenen arkadaşlıklar sanki iç güdüselmiş gibi görünür, fakat bu bizi aldatan bir durumdur. Arkadaşlıkların geneli aile dışındaki insanlar ile olur. Yani arkadaşlıklar doğuştan veya genetik yolla insanlara geçmez, sonradan gelişir ve büyür.

Öte yandan arkadaşlıklar arasında yakınlığın derinleşmesi ve arkadaşlığın uzun bir zaman sürdürülebilmesinde birbirlerine olan karşılıksız sevgi çok önemlidir. Bu güçlü bağ oldukça arkadaşlıklar kaliteli olarak ve uzun bir süre arkadaşlık devam edecektir.

Neden Arkadaşa İhtiyaç Duyarız?

Arkadaşlıklar benzerliklerin buluşmasının bir neticesi olarak bahsetsek de, aslında ileri ki zamanlarda ortaya çıkması olası sorun ve çatışmalara karşı önceden bir yardım ve destek sağlayabilmek gayesiyle kullanılan stratejik bir mekanizma olarak görev görüyor olabilir.

Konunun uzmanları, insanların dahil olduğu sorun ve çatışmalarda kazanan tarafın, güç, yetenek veya beceriden öte, yardım edebilecek kişi sayısıyla ilişkili olduğunu belirtiyor. Yani aslında arkadaşlıkların maddi çıkar üzerine kurulmadığına dair ifadeler biraz havada kalıyor denebilir.

Sonuç itibariyle kişilerin arkadaşlığa ihtiyaç duyması altında yatan sebeplere baktığımızda karşılıklı olarak birbirlerine karşı olan ihtiyaçların karşılanması veya kişilerin zor zamanlarında yardım ve destek duymalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu destekte en yakın arkadaşları tarafından giderilmeye çalışılır. Arkadaşlıklarda sadece manevi olarak değil maddi çıkarlarında olduğu bir gerçektir.

Kategoriler Genel