Ayyıldız Bayrağımız Canımız

Ayyıldız Bayrağımız Canımız; Türk Bayrağı, Türk milletinin sembolüdür. Tıpkı marşı gibi saygı duyulan ve son derece önem verilen simgesidir.

Türk Bayrağı hakkında bilmeniz gerekenler neler? Türk Bayrağı okullarda öğrencilere hikayesinden, simgelerin anlamlarına kadar anlatılır. Mutlaka Türkiye’de doğup büyüyen kişilerin önemini kavraması sağlanır. İşte sizin için Türk Bayrağı ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Milletin Sembolü

Türk Bayrağı’nın önemi nedir dendiğinde, akla gelen yanıtlar arasında milletin sembolü olması vardır. Uluslararası anlamda da Türk Bayrağı ile tanınıyoruz. Bayrak, milletin varlığının bağımsızlığının bir göstergesi olduğundan, tarihin de hatırası olarak kabul edilir. Değeri ise pamuk, atlas, ipekten yapılmasında asla bağlı değildir. Milleti temsil ettiğinden, milletin kıymeti ile birdir. Devletin hakimiyetini, şerefini, bağımsızlığını göstermektedir.

milletin sembolu

Türk Bayrağı Efsanesi

Ayyıldız Bayrağımız Canımız; Türk Bayrağı’nın hikayesi efsanevi bir anlam kazanmıştır. Türk Bayrağı efsanesi Osmanlıların 1448’de düşmanların ağır bir yenilgiye uğradığı Kosova Savaşı sonrasında, savaş alanında oluşmuş kan gölünün üzerine yansıyan hilal ve yıldız yan yana gözükmüştür. Bu yansımanın sonucunda ise akla gelen II Murad tarafından devlet bayrakları arasında yerini almıştır. Kullanılmaya başlanmıştır.

Hikayeye yönelik yapılan araştırmaların sonunda ise o dönemin gökyüzü haritası incelenerek, yıldızın hilal ile yakın olması mümkün değildir sonucu çıkmıştır. Bakıldığında o an hilale benzetilenin aslında Jüpiter olduğu düşünülüyor. Yani yıldız değil, bir gezegen olduğu düşünülüyor ancak yine de yıldız olarak bayrağımıza şeklini vermiştir.

turk bayragi efsanesi

Türk Bayrağı’nda 8 Köşeli Yıldız

Ayyıldız Bayrağımız Canımız; Kırmızı zemin üzerinde hilal ve yıldız olan bayrakta, Osmanlılarda ilk kez 1793’te devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmesi sağlandı. Ancak bayrakta yer verilen yıldız sekiz köşeli bir yıldızdı. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan birinci Abdulmecid Han zamanında 1842’de yıldızın beş köşeli olması kararlaştırılarak Osmanlı Bayrağı’nın şeklinin kesinleşmesi sağlandı.

Türk Bayrağı’nın Osmangazi’nin Rüyasına Girmesi

Türk Bayrağı efsaneleriasla tükenmiyor. Bir diğer efsaneye göre ise Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi, rüyasında göğsünde bir hilal ile yıldız belirdiğini ve göğsünün büyümeye başladığını görmüştür. Bu rüyayı da direkt olarak devletin cihana hükmedecek kadar büyüyeceğine bağlayarak, bayrakta bu sembolün kullanılmasını istemiştir.

Türk Bayrağı İkna Edicidir!

Ayyıldız Bayrağımız Canımız; Her zaman semboller, şekiller, renkler insan psikolojisinde etkilidir. Türk Bayrağı için ise etkisinin ikna edici olduğunu söyleyerek ifade ediyoruz. Bakıldığında hala Türklerin Şamanizm inancı dönemlerinden kalma simgeleri taşıyan ulusal bir bayrağı olduğunu görüyoruz. Ay – yıldız genel olarak İslamiyet’e gönderme yapıldığı düşünülür. Ancak bakıldığında İslamiyet’te insan – bitki – gezegen – hayvan kıyamet ile birlikte yok olacağı inancı vardır. Arap kökenli olan ülkelerin bayraklarına bakıldığında ay ya da yıldız görülmez. Ülkelerin bayramlarına bakıldığında bu tarzda bir bayrak olmadığı görülür.

turk bayragi ikna edicidir

Türk Bayrağı Rengi

Ayyıldız Bayrağımız Canımız; Bayrağın renginin kırmızı olmadığını bilmelisiniz. Esasen bu renk aldır. Türk mitolojisinde, Türklerin renklere ilgisi çoktur. Ayrıca al rengi de Türklerde önemli bir yere sahiptir. Kutsal, tanrısal bir renktir. Kırmızı renk ismi 12.asırdan önce pek görülmüyor. Kırmızı, Türkçeye sonradan, Sogdca’dan ya da Farsça’dan geçerek dilimize yerleşmiştir.

Diğer bir inanışa göre Türkmen boylarının çok eskiden beri al renkli börkler giydiği bilinmektedir. Börklerin bütününde al rengi görülmektedir. Esas olan renk ise börklerde tepe kısmında tanrısal renk saydıkları al renk olmasıdır. Bu tarz günümüzde ise seymenlerin, zeybeklerin, folklorik başlıklarda muhafaza edilmektedir.

Türk Bayrağı rengi, hikayesi, çıkış noktası son derece etkileyicidir. Hikayesi ile etkilemenin yanı sıra duruşu da milleti heyecanlandırmaya yeter. Asil ve ihtişamlıdır.

turk bayragi rengi