Dinin Gençler Üzerindeki Etkisi

Dinin Gençler Üzerindeki Etkisi İnsan bedeni ihtiyaçlarını gidererek varlığını sürdürür. Ancak bedeni ihtiyaçlar giderilmesi insanı mutlu kılmaz. Çünkü insan madde ve mananın birleşimi sonucu ortaya çıkmış varlıktır. Yani insanın bir yani maddi unsurlar taşımakta diğer bir yanı ise manevi, ruhsal unsurlar içermektedir. İnsanın mutlu olması maddi ve manevi ögelerinin tatmini ile mümkündür. Gençlik ise bu ögelerin en yüksek seviyede tatminine ihtiyaç duyulan zaman dilimidir.

Gençlik Nedir? Genç toplumun daima değişen, dinamik bölümüdür. Yani gençlik fiziksel bir boyut olduğu gibi aynı zamanda sosyal bir olgudur. Gençlik genellikle 12-25 arası yaşları ifade eder.

Din Gençler Üzerinde Etkin Bir Değer midir?

Genç yaşamış olduğu çevreyi daha fazla sorgulayan, soru soran, cevap arayan kişidir. Gençler hayatlarını anlamlandırma kaygısını daha fazla taşırlar. Bu nedenle insanlık tarihinde gerçekleşmiş büyük olayların, fetihlerin gerisinde genç yaşta insanların olduğu görülür. Din hayatı anlamlandırmaya çalışan, sorular soran gence cevap verdiği ölçüde onun üzerinde etkindir.

Ama sorular yanıtsız kalırsa, dinin ortaya koymuş olduğu cevaplar yetersiz olursa, hayatı tanımlama biçimi genci tatmin etmez ise o dini değerin genç üzerinde hiçbir etkisöz konusu değildir. Bundan dolayı da genç dini kültürel bir öge olarak kabul eder ve yaratıcı onun için etkinliğini yitirmiş bir varlık haline gelir. Ancak bunun tersi bir durum söz konusu olursa o takdirde din, genci tamamen şekillendiren bir değer haline gelir.

Dinin Gençler Üzerindeki Pozitif veya Negatif Etkileri

Dini değerler ister ilahi kaynaklı olsun isterse felsefi kökenli olsun sonuçta ahlaki olgunlaşmayı, erdemi, toplumsal uzlaşmayı ve bireyde iç huzuru hedefleyen düsturlardır. Bu nedenle kişisel çıkarlardan, maddi menfaatlerden, öznel yorumlardan uzak din anlayış gençlerin cevap verebildiği gibi onların üzerinde pozitif etki bırakacaktır. Fakat söz konusu özelliklerde yoksun bir dini anlayış bir kısım gençler tarafından reddedilecektir. Bu da ahlaki değerlere ilgisiz, çıkarcı bir gencin yetişmesine sebep olacaktır.

  • İslamı sağlam kaynaklardan öğrenmemek !
  • Ayet ve hadisler ışığında hayata yön vermemek !
  • Peygamberimizin Sen onun kalbini mi yardın?  sözüne hedef olan üsameyi düşünün.
  • Toplumla çatışan, toplumun kültüründen uzak, gençler yetişmesine müsaade etmeyelim.