Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim Son vahiy dini olan İslam’ın kutsal kitabı olan Kur’an- ı Kerim Allah tarafından peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahiy meleği olan Cebrail aracılığı ile gönderilmiştir.

Arapça olarak indirilen ilahi kitapların en sonuncusu olan Kur’an İslam aleminin kitabı olup tüm emir ve yasakların en doğru şekilde bildiricisi olmaktadır. Dinimizin temeli ve kutsal kitabı hakkında bilinmeyenleri pek çok kişi merak edip sorularına cevap aramaktadırlar.

Kur’an- ı Kerim Hakkında Her Şey

Kur’an-ı Kerim Fatiha süresi ile başlayıp Nas suresi ile sona ermektedir. Peygamber efendimize 40 yaşında Hira mağarasında sayfalar ve ayetler halinde inmeye başlayan Kur’an hepimizin kutsal kitabı olmaktadır. İlk inen ayet Alak süresinin 1 ile 5. ayetlerine ait olup “Yaratan Rabbinin adı ile oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren en büyük kerem sahibidir.” İlk inen ayetler insanların okumaya, ilime, araştırmaya ve yazmaya çağırması ilim için en büyük teşvik mesajı olmaktadır.

İslam’ın kutsal kitabi olan Kur’an kelimesi kitap içinde yaklaşık 68 ayet içinde kullanılır. Kur’an- ı Kerim’in 55 tane ismi bulunmakta ve Kitap, Furkan, Rahmet, Nur, Kelam bu isimlerden sadece bazılarıdır. Ayrıca isimleri ayetlerin indirildiği yerlere göre de farklı olmaktadır. Mekke- i Mükerreme de inen ayetlere Mekki, Medine- i Münevvere de inen ayetlere Medeni denilir. Kur’an- ı Kerim de yer alan surelerin 86 tanesi Mekki, 28 tanesi ise Medeni olmaktadır.

Kur’an- ı Kerim Hakkında Bilgiler

Son yıllarda yaşadığımız dünyada hayat gayesi ve yaşama çabasının yanında bilmemiz gereken tüm konulardan uzak bir hayat sürdürülmektedir. Ancak bir Müslümanın bilmesi gereken ve hayatın her anında gerekli olan bir takım bilgiler bulunmaktadır. Özellikle Kur’an- ı Kerim hakkında bilgiler için küçük bir araştırma yapmak yeterli olacaktır. İslam aleminin kutsal kitabı olan Kur’an- ı Kerim 6666 ayet ve 114 sureden meydana gelmiştir. En uzun suresi 286 ayet olan Bakara Suresi ve en kısa süresi olan 3 ayetle Kevser Suresi olmaktadır. Kitabımız 600 sayfa ve 30 cüzden oluşmaktadır.

Bir cüz 20 sayfalık bölümlerden ibarettir. Kur’an- ı Kerim ilk inmeye başladığında ceylan derisine, taşlara ve yapraklara yazılıyordu. Ayrıca Kitap bir bütün halinde değil sayfa sayfa, bölüm bölüm ve belli aralıklarda indiriliyordu. Böylece okunması ve ezberlenmesi çok daha kolay olmaktaydı. Kitabımız ilk Halife Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi ve Halife Hz. Osman tarafından çoğaltılmıştır. İlk indirilmeye başlandığı 610 yılından bu güne kadar hiçbir değişiklik yapılmadan ulaşmış olup tüm Müslümanlar Kitabımız doğrultusunda yaşamaya gayret göstermişlerdir. Kur’an- ı Kerim sadece Müslümanlara değil tüm dünyaya ve insanlığa gönderilmiş olan son kutsal kitap olmaktadır.

Toplum Ferahı İçin Kur’an- ı Kerim

Kur’an- ı Kerim’in temel konuları iman, ibadet, ahlak, insanlar arasında olan ilişkilerin düzenleyen hükümler, peygamberler ve ilahi kitapların en doğru şekilde anlatılmasıdır. Toplum ve birey yararına Kur’an- ı Kerim gerekli olan tüm prensipleri getirerek topluma zarar verecek her şeyi yasaklamıştır. Kitabımızın okunması, dinlenmesi, üzerinde düşünülmesi, açıklanması ve içinde bulunan gerekli prensiplerin uygulanması hepsi birer ibadettir. Konuşmaları, mesleğini ve hayatını buna göre düzenlemek insanlara her zaman manevi huzr ve mutluluk verecektir. Kur’an- ı Kerim amacı sadece okuyup sevap kazanılmasından ibaret değildir. Asıl amaç günlük yaşamda gücümüzün yettiği kadar onu uygulamak ve toplum hayatına hakim kılmaya çalışmaktır.

Yorum yapın