Kişisel Gelişim Ne Demek? 2022

Kişisel Gelişim Ne Demek ? Her insan içinde farklı potansiyeller barındırır ve bu potansiyel ile doğar. Dünya üzerinde bir iyi, birde daha iyi insan grupları bulunmaktadır. Tüm insanlar fiziksel gelişim gösterirken, aynı nitelik olarak da gelişim göstermektedir. Kişisel Gelişim, insanların yaşam kalitelerini, yaşamın temel unsurlarını esas alarak, tüm bu unsurları arttırma sistemler bütününe verilen isimdir.

Kişisel Gelişim Alanları Nelerdir ?

Kişisel Gelişim Ne Demek ? Kişisel gelişimde esas alınan nokta, tek bir unsurdan değil birçok unsurdan ve konu başlığından oluşmasıdır. Mesela eğer bir konu üzerinde, kendimizi eksik hissettiğimiz noktalar varsa ve biz sadece bu nokta üzerindeki eksiklerimizin üzerine gidiyorsak, bu kişisel gelişim demek değildir. Nitekim Kişisel Gelişim de temel amaç kişinin eksiklerini kapatması değil, kendini geliştirmesidir. Kişisel Gelişim, birbirinden farklı birçok konuyu içine alabilmektedir. Örneğin ; ilişkiler, sorumluluklar, hobiler, kültürel geziler ve bilgiler… Etrafımızda gördüğümüz hemen hemen her şeyin, kişinin kişisel gelişimine katkısı bulunmaktadır. Kişisel gelişimin bir sonu bulunmaz ve bu gerçek genellikle “ben kişisel gelişimimi tamamladım” ifadesini kullandığınızda, sizi şaşırtarak kendini hatırlatır. Hayatta her an her şey olabilmektedir. Bu sayede siz de sürekli olarak yeni bilgiler öğrenebilir ve yeni kültürler tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla kişisel gelişiminiz asla son bulmaz. Ayrıca bu sayede, kişisel gelişiminiz son bulmadığı gibi sürekli artmaya devam eder.

Kişisel Gelişimin Kişilere Faydaları Nelerdir ?

Kişisel Gelişim Ne Demek ? Kişisel gelişimde temel amaç kişinin, kendini birden fazla alanda geliştirmesini sağlamaktır. Kişisel Gelişim kişinin günlük hayatında etkili, verimli ve güçlü olmasını sağlayarak, kişinin hayatının şekillendirilmesini amaçlar. Kişi kendini geliştirmeye çalıştığı her konu, kişisel gelişimine katkıda bulunur. Ayrıca kişiler, bu konular arasında ilişki kurabilirse, yaratıcı düşünme becerisi kazanabilirler. İşte kişisel gelişimin temelinde bu bulunur ve kişinin içinde bulunan potansiyel sayesinde, insanlar ile kurduğu ilişkiler gelişerek yapılanır. Kişisel Gelişim ile birlikte kendini geliştiren birey, insanlarla daha kolay iletişim ve etkileşimde bulunur. İnsan diğer insanlar ile iletişim halinde bulunan bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir. İnsan kendini ne kadar iyi ifade ederse o kadar iyi iletişim kurar ve ne kadar iyi iletişim kurarsa o kadar mutlu bir hayat sürer. Bu durum aslında kişisel gelişimin bizim verimli, mutlu, etkili ve verimli bir hayat geçirmemiz için gerekli şeyleri bize kattığını göstermektedir.

Kişisel Gelişim Nasıl Yapılır?

Kişisel Gelişim Ne Demek ? Kişiler, kendilerine ışık tutacak bir takım farkındalıklar sayesinde kişisel gelişimlerini tamamlama yolculuğuna çıkabilirler. Kişisel gelişiminizi tamamlamanıza yardımcı olacak kilit noktaları şu şekilde sıralayabiliriz.

  • -Kişilerin kendilerini tanıması ve sorgulaması.
  • -Kişilerin kendilerini geliştirme konusunda bir vizyon belirlemesi.
  • -Kişisel gelişimin sadece bir zihin yolculuğunu değil vücudu da kapsadığını bilip, vücuduna iyi bakması.

Kişisel Gelişim Kaynakları


Kişisel Gelişim,
yaşamın temel kaynaklarını esas alan ve bu kaynakları her geçen gün gelişim göstererek arttırmayı hedefleyen sisteme verilen isimdir. Kişisel gelişim konularında istenilen başarıya ulaşmak için sosyal, zihinsel, fiziksel, ruhsal ve psikolojik kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Kişisel Gelişim unsurlarının esas amacı, yaşamın temel noktalarını bulmak ve bu noktaları sürekli geliştirmek olarak tanımlanabilir. Kişisel gelişimin amacını etkileyen unsurlara sağlık, mutluluk, maddi rahatlık, güvenlik, iç huzuru bulmak, aile ilişkileri, umut ve hayaller örnek gösterilebilir. Kişisel Gelişim Ne Demek ? Kişisel gelişimde esas alınan temel unsur, kişinin kendisini tanıması olarak da nitelendirilebilir. Kişiler, Kişisel Gelişim sayesinde kendini bulmak ve kendini tanımak isteyebilirler. Bu işe başlarken yapılacak ilk şey, insanları tanımak ve onlar ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmak olmalıdır. Kişisel gelişimin kişilere sağladığı en büyük katkılardan biri de özgüvendir. İnsanlar kendilerini bilir, kendilerine güvenir ve özgüven sahibi bireyler olarak dünyaya gelirler. Asıl önemli olan konu özgüveni dengede tutabilmek ve aşırıya kaçmamaktır.