Teğmen Maaşı 2022

Teğmen Maaşı 2022 yılı itibariyle teğmen maaşları da güncellenmiştir. Bu kapsamda Teğmen Maaşı da farklı dinamiklere göre şekillenmektedir. Teğmen Maaşları eğmenin havacı mı, denizci mi ya da piyade mi olduğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Yine teğmenin doğuda görev yapıp yapmadığına ya da pilot olup olmadığına göre de maaş miktarının değiştiğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla Teğmen Maaşı 2022 yılı için farklı kriterlerden kaynaklı olarak karşımıza farklı miktarlarda çıkmaktadır. İşte 2022 yılında teğmenlerin alacağı maaşlara dair merak edilen her şey!

Teğmen Maaşı Ne Kadar?

 • Teğmen Maaşı: =  7 bin 500 ₺
 • Doğuda Teğmen Maaşı: = 13 bin 570  ⇝ 16 Bin ₺
 • Piyade Teğmen Maaşı: = 7 bin 500  ⇝ ₺ 10 Bin ₺
 • Havacı Teğmen Maaşı: = 8 bin 500 TL  ⇝ 10 Bin ₺
 • Deniz Teğmen Maaşı: = 7 bin 750 ₺
 • Pilot Teğmen Maaşı: = 25 bin   ⇝  35 Bin ₺
 • Mühendis Teğmen Maaşı: = 8 bin TL ₺
 • Tabip Teğmen Maaşı: = 12 bin 500 ₺
 • Jandarma Teğmen Maaşı: = 7 bin 500 ₺
 • Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşı: = 8 bin 500 ₺
 • Yeni Mezun Teğmen Maaşı: = 7 bin 500 ₺

Üstte taban Teğmen maaş miktarları verilmiştir şimdi ise tüm detayları beraber inceleyelim

Son zamanlarda yoğun bir düzeyde ilgi gören askerlik alanının en özel rütbelerinden birisi olan teğmen maaşı ne kadar? 2022 yılı itibariyle Teğmen Maaşları ortalama olarak 7 bin 500 TL civarındadır. Bu maaş miktarı teğmenin kıdemi, rütbesi ve hizmet yılına göre değişiklik göstermektedir. Yine teğmenin görev yaptığı bölge ve medeni durumu da alacağı maaş miktarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca teğmenlerin çocuk durumu da alınacak maaş miktarına etki etmektedir.

Doğuda Teğmen Maaşı

Teğmen maaşları gündeme geldiği zaman doğu bölgelerinde görev yapan teğmenlerin daha farklı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Doğuda Teğmen Maaşı söz konusu olduğu zaman karşımıza 10 bin Türk Lirasının üzerinde bir miktar çıkmaktadır. Bununla birlikte doğuda görev yapan teğmenlerin terör tazminatı aldıkları da göz önünde bulundurulduğu zaman en az 13 bin 570 TL maaş aldıklarını söyleyebiliriz. Bu miktar teğmenin kıdemine, görev süresine, evli ve çocuk sahibi olup olmadığına göre değişiklik göstermektedir. Bundan dolayı tüm ek ödemeler eklendiği zaman doğuda görev yapan teğmen maaşları ortalama 15 bin TL ile 16 bin TL arasında değişiklik göstermektedir.

Piyade Teğmen Maaşı

2022 yılında yapılan maaş zamları sonrasında Piyade Teğmen Maaşı da değişmiştir. Bu kapsamda piyade teğmen maaşının 7 bin 500 TL’den başladığını ifade edebiliriz. Teğmenin görev aldığı süre uzadıkça ve kıdem derecesi arttıkça aldığı maaş miktarı da değişiklik göstermektedir. Burada teğmenin ülke dışında görev almasının da aldığı maaşa doğrudan etki yaptığını ifade etmek mümkündür. Yurtdışı görevi alan piyade teğmenler maaşlarına ek olarak 2 bin Türk Lirasıyla 3 bin 500 Türk Lirası arasında ödeme almaktadır. Böylece piyade teğmenlerin maaşları 10 bin Türk Lirasının üzerine çıkmaktadır.

Havacı Teğmen Maaşı

Özellikle havacı teğmen maaşları farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Temel olarak havacı teğmen maaşı söz konusu olduğu zaman göreve henüz başlayan teğmenlerin 8 bin 500 TL maaş aldıkları bilinmektedir. 2022 Havacı Teğmen Maaşları yapılacak olan tazminat ödemesi miktarı, teğmenin görev yılı ve kıdem derecesine göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kimi zaman havacı teğmenler aldıkları görev nedeniyle ek ödeme de alabilmektedir. Böylece havacı teğmenlerin aldığı maaş miktarının 10 bin liranın üzerinde olduğunu rahatlıkla ifade etek mümkün olmaktadır.

Deniz Teğmen Maaşı

Deniz teğmenlerin alacakları maaş miktarı, görev süresi, kıdem derecesi ve medeni durumuna göre değişiklik göstermektedir. Deniz Teğmen Maaşı taban maaş miktarı olarak 7 bin 750 lira olarak tanımlanmaktadır. Bu maaş miktarı göreve henüz yeni başlamış olan deniz teğmenleri için geçerli olmaktadır. Deniz teğmenlerinin aldıkları maaş miktarı çocuk sahibi olup olmamalarına göre de değişiklik göstermektedir. Yine deniz teğmen yurtdışı görev almışsa ya da ek görevler almışsa aldıkları maaş ödemeleri de artış göstermektedir.

Pilot Teğmen Maaşı

Standart olarak askeri pilotların maaşları 25 bin Türk Lirasıyla 35 bin Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla Pilot Teğmen Maaşı gündeme geldiği zaman karşımıza 20 bin Türk Lirasının üzerinden bir rakam çıkmaktadır. Burada pilot teğmenin kaç saatlik uçuşa katıldığı ve üstlendiği görevler de alacakları maaş miktarına etki etmektedir. Yine pilot teğmenler, görev tazminatı, çocuk ve aile yardımı gibi ek ödemeler de almaktadır. Bundan dolayı pilot teğmen maaşlarının farklı dinamiklere bağlı olarak değişiklik gösterdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.

Mühendis Teğmen Maaşı

Mühendis Teğmen; etkili bir kariyer hedefi bulunanlar için her zaman talep gören bir meslek alanı olarak karşımıza çıkar. Özellikle mühendis teğmen maaşlarının biraz daha yüksek olması, bu alanda görev yapmayı isteyenlerin de sayısını arttırmaktadır. Bilindiği üzere Teğmen Maaşı söz konusu olduğu zaman 7 bin 500 TL gibi bir taban maaş rakamı karşımıza çıkmaktadır. Mühendis Teğmen Maaşı da 8 bin TL’den başlamaktadır. Mühendis teğmenlerin maaşları teğmenin medeni durumu, çocuk sahibi olup olmadığı, görev süresi ve kıdem derecesine göre değişiklik göstermektedir.

Tabip Teğmen Maaşı

Askeriye de tabip teğmen olarak görev almak isteyenlere etkili bir kariyer fırsatı sunulmaktadır. Bununla birlikte tabip teğmen maaşları da farklı dinamiklere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2022 Tabip Teğmen Maaşı en az 12 bin 500 TL olarak güncellenmiştir. Bu maaş miktarı tabip teğmenin görev yılı, kıdemi ve evli olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Yine tabip teğmenin çocuk sahibi olup olmaması ve doğuda çalışıp çalışmaması da alacağı maaş miktarını doğrudan etkiler.

Jandarma Teğmen Maaşı 2022

Güncel jandarma teğmen maaşları 7 bin 500 TL’den başlamaktadır. Dolayısıyla Jandarma Teğmen Maaşı 2022 yılı itibariyle en az 7 bin 500 Türk Lirasıdır. Jandarma teğmen olarak görev yapanların evli ve çocuk sahibi olmaları alacakları maaş miktarına doğrudan etki etmektedir. Yine doğu görevi yapan jandarma teğmenlerin maaşları da değişiklik göstermektedir. Ayrıca jandarma teğmenlerin maaşları üstlendikleri ek görevlere göre de değişiklik göstermektedir.

Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşı

Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşı gündeme geldiği zaman teğmenin pilot olarak görev alıp almaması, doğuda görev yapıp yapmaması ve hizmet yılı gibi kriterler karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak Hava Kuvvetleri Teğmen Maaşının 8 bin 500 Türk Lirasından başladığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Şayet hava kuvvetleri teğmeni evliyse ve çocuk sahibiyle alacağı maaş miktarı da artış göstermektedir. Ayrıca teğmenin üstlendiği ek görevler de alacağı maaş miktarına doğrudan etki etmektedir.

Yeni Mezun Teğmen Maaşı

Göreve henüz yeni atanmış olan yeni mezun teğmen maaşı 2022 itibariyle 7 bin 500 Türk Lirasıdır. Yeni mezun teğmenin alacağı maaş miktarına doğuda görev yapıp yapmadığı doğrudan etki etmektedir. Yine teğmenin havacı olması ya da denizci olması gibi durumlar da alacağı maaşı doğrudan etkilemektedir. Ayrıca yeni mezun teğmenin medeni durumu da alacağı maaşa etki etmektedir.

 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bizim sırtımızı dayadığımız en büyük dağdır. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun Vatan savunması için görev alan tüm askerlerimiz ile gurur duyuyoruz.  Türk halkı olarak askerlerimizi çok seviyoruz.

Bu makalemiz ilginizi çekebilir. Savcı Maaşı 2022

Yorum yapın