CELÂL BAYAR Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri

CELÂL BAYAR Üniversitesi Pedagojik Formasyon Ücretleri iki eşit taksit (1720₺) (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi başlarında) şeklinde ödeyecektir (KDV dahil toplam 3440₺ ) yatırmış oldukları kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.Öğretmenlik uygulaması dersinin Akademik takvimi ve uygulama okulları uygulama başlamadan önce sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca Öğretmenlik Uygulaması Manisa Merkezde bulunan okullarda yapılacaktır. Dersler başladıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildirilmesi veya programa devam edilmemesi durumunda ücret iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.Bu kapsamda Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki kriterler çerçevesinde ön kayıt ile toplam 885 öğrenci alınacaktır.

 

Ön Kayıtta İstenecek Belgeler

 

a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi

b. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir).

c Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi

d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)

e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 Üniversitemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI

NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Beden Eğitimi

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 12/02/2021 tarih ve 4 sayılı TTKK)

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)

3. Spor Bilimleri Fakültesi (*)

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu (*)

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü (*)

Biyoloji

(Değişik: 26/01/2016 tarih ve 2 sayılı TTKK)

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Biyoloji Öğretmenliği

2. Biyoloji Bölümü (*)

3. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (*)

4. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji (*)

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK) (Değişik: 29/12/2020 tarih ve 46 sayılı TTKK) (Değişik: 28/08/2021 tarih ve 28 sayılı TTKK)

 

 

1. İlahiyat Fakültesi (*)

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi (*)

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi (*)(**)

4. Dinî İlimler Fakültesi (*)

5. İslami İlimler Fakültesi (*)

Arapça

(Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1. Arapça Öğretmenliği

2. Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça) (*)

Coğrafya

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

Coğrafya Bölümü (*)

Fizik

(Değişik: 18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Fizik Öğretmenliği

2. Fizik Bölümü (*)

3. Fizik Mühendisliği (*)

 

 

 

İngilizce

1. İngilizce Öğretmenliği

2. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü(*)

4. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce) (*)

5. İngiliz Dil Bilimi Bölümü (*)

6. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce) (*)

7. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü (*)

Kimya/Kimya Teknolojisi 1.  Kimya Bölümü (*)
2.  Kimya Mühendisliği(*)
 

Matematik

(Değişik: 05/07/2017 tarih ve 64 sayılı TTKK) (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK) (Değişik: 31/07/2019 tarih ve 19 sayılı TTKK)

 

1. Matematik Öğretmenliği

2. Matematik Bölümü (*)

3. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)(**)

4. Matematik Mühendisliği (*)(***)

5. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)(**) (**)

 

Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler. (***) 1, 2, 3 ve 5’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

 

Muhasebe ve Finansman

(Değişik: 14/08/2014 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 09/05/2017 tarih ve 51 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

1. Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

2. İşletme Öğretmenliği/Eğitimi

3. İktisat (*) (**)

4. İşletme (*) (**)

5. Maliye (*) (**)

6. Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü (*)(**)

7. Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü (*)(**)

8. Bankacılık ve Finans Bölümü (*)(**)

9. Muhasebe Bölümü (*)(**)

10. Muhasebe Bilgi Sistemleri (*)(**) (**)

1 ve 2’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

Sağlık/Sağlık Hizmetleri (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/11/2018 tarih ve 137 sayılı TTKK)

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

 

1. Hemşirelik Yüksekokulu (*)

2. Hemşirelik/Bölümü (*)

3. Ebelik/Bölümü (*)

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü (*)

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (*)

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (Değişik: 09/08/2018 tarih ve 101 sayılı TTKK) (Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK) 1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü (*)

4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

5. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü (*)

 

Tarih 1. Tarih Bölümü
 

Felsefe

(Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Felsefe Grubu Öğretmenliği

2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler) (*)

3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) (*)

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı (Değişik: 13/06/2018 tarih ve 89 sayılı TTKK)

 

1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (*)

3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü(*)

4. Türk Halkbilimi Bölümü (*)

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler

(Değişik: 22/02/2021 tarih ve 6 sayılı TTKK)

1. Halkla İlişkiler (*)

2. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (*)

3. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler (*)

4. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (*)

5. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler (*)

 

* Bu çizelge 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı, Mart 2014-2678 sayılı Tebliğler Dergisi

Değişiklikler: 14/08/2014 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2014 – 2683 sayılı Tebliğler Dergisi, 28/08/2014 tarihli ve 76 sayılı Kurul kararı, Eylül 2014 – 2684 sayılı Tebliğler Dergisi,

18/08/2015 tarihli ve 74 sayılı Kurul kararı, Eylül 2015 – 2696 sayılı Tebliğler Dergisi.

18/09/2015 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Ekim 2015 – 2697 sayılı Tebliğler Dergisi,

26/01/2016 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararı, Şubat 2016 – 2701 sayılı Tebliğler Dergisi,

18/07/2016 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2016 – 2707 sayılı Tebliğler Dergisi,

09/05/2017 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararı, Haziran 2017 – 2717 sayılı Tebliğler Dergisi,

05/07/2017 tarihli ve 64 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2017 – 2718 sayılı Tebliğler Dergisi,

16/10/2017 tarihli ve 139 sayılı Kurul kararı, Kasım 2017 – 2722 sayılı Tebliğler Dergisi,

01/11/2017 tarihli ve 149 sayılı Kurul kararı, Kasım 2017 – 2722 sayılı Tebliğler Dergisi,

11/01/2018 tarihli ve 1 sayılı Kurul kararı, Ocak 2018 – 2724 sayılı Tebliğler Dergisi,

24/01/2018 tarihli ve 48 sayılı Kurul kararı, Şubat 2018 – 2725 sayılı Tebliğler Dergisi,

13/06/2018 tarihli ve 89 sayılı Kurul kararı, Temmuz-Ek 2018 – 2730 sayılı Tebliğler Dergisi,

09/08/2018 tarihli ve 101 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2018 – 2731 sayılı Tebliğler Dergisi,

12/09/2018 tarihli ve 122 sayılı Kurul kararı, Eylül 2018 – 2732 sayılı Tebliğler Dergisi,

22/11/2018 tarihli ve 137 sayılı Kurul kararı, Aralık 2018 – 2735 sayılı Tebliğler Dergisi,

22/02/2019 tarihli ve 4 sayılı Kurul kararı, Mart 2019 – 2738 sayılı Tebliğler Dergisi,

31/07/2019 tarihli ve 19 sayılı Kurul kararı, Ağustos 2019 – 2743 sayılı Tebliğler Dergisi,

31/10/2019 tarihli ve 28 sayılı Kurul kararı, Kasım 2019 – 2746 sayılı Tebliğler Dergisi,

29/06/2020 tarihli ve 12 sayılı Kurul kararı, Temmuz 2020 – 2754 sayılı Tebliğler Dergisi,

11/11/2020 tarihli ve 37 sayılı Kurul Kararı, Aralık 2020-2759 sayılı Tebliğler Dergisi,

29/12/2020 tarihli ve 46 sayılı Kurul Kararı, Ocak 2021-2760 sayılı Tebliğler Dergisi,

12/02/2021 tarihli ve 4 sayılı Kurul Kararı, Şubat-Ek -2761 sayılı Tebliğler Dergisi,

22/02/2021 tarihli ve 6 sayılı Kurul Kararı, Şubat-Ek -2761 sayılı Tebliğler Dergisi,

27/08/2021 tarihli ve 28 sayılı Kurul Kararı, Ağustos-Ek -2766 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır.

(2021 -2022 GÜZ DÖNEMİ ) Pedagojik Formasyon Eğitimi  Başvuru Kontenjanı

Eğitimi Veren Üniversite/Fakülte : Manisa Celal Bayar Üniversitesi /Demirci Eğitim Fakültesi

KONTENJAN MİKTARI

Öğretim Yılı

Lisans Programı

TOPLAM KONTENJAN

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ

Biyoloji

25

Fizik

25

İngilizce

100

Kimya/Kimya Teknolojisi

50

Matematik

100

Tarih

100

Türk Dili ve Edebiyatı

100

Çocuk Gelişimi

30

Muhasebe/Finansman

50

Sağlık

50

Beden Eğitimi

113

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

40

Arapça

12

Felsefe

50

Halkla İlişkiler

10

Coğrafya

30

TOPLAM

885

 

Yorum yapın