Empati Nedir 2022

Empati Nedir, Nasıl Sağlanır? Empati, sağlanması hakkında detayları aktaralım sizlere. Empatinin bir başkasının duygularını ve içinde bulunduğu durumu anlama olarak kısaca tanımlarız. Kişinin kendi tercihlerini bir tarafa bırakıp koşulsuz karşısındakinin açısında düşünmeye çalışması ile empati yapılabilir. Empati bir diğer ifade ile kendi duygularını başa kişilere yansıtma anlamına da gelmektedir.

Empatinin Temel Üç Kuralı Empatinin temelindeki 3 kaide:

 • Kişinin kendisini karşısındaki yerine koyması,
 • Olaylara onun bakış açısında bakmaya çalışması,
 • Duygu ve düşünceleri saptırmadan doğru anlama,

Bu üç kurala uyularak empati yapılır. Temelde yer alan üç kural, ünlü Amerikalı psikolog Carl Ransom Rogers tarafından belirtilmiş. Humanistik yaklaşımın kurucularından olan psikolog Carl Ransom Rogers şöyle der. Bu üç kural ardından bireyin karşısında yer alanı anladığını anlamaya çalıştığını göstermesi ile empati yapılabileceğini vurgulamıştır.

Empati’nin Faydaları Neler?

Empati Nedir ve faydaları nelerdir ? Empatinin yararları şu şekilde sıralanır:

 • Birey ve toplumların objektif şekilde hareket etmesini sağlar.
 • Bireylerin ve toplumların birbirlerine danışmasını sağlar.
 • Danışma işlemleri sonunda üretkenlik yükselir.
 • Bireyler arasında dostluk, dayanışma ve huzur hakim olur.
 • Empati ile refah ve mutluluğun sabit kalması yerine ileri seviyeye taşınması amaçlanır hale gelir.

Bu faydaları sağlayan empati aslında, çocukluktan itibaren doğal ve iç güdüsel olarak sergilenen bir davranış biçimidir. Küçük yaşta bir çocuk karşısındaki kişiyi düşünce tarzı nedeniyle yargılamaz. Bunun yerine yeni konuları anlamaya ve sorular sormaya yönelir. Bu eylem hayat içinde yaşanan olumsuz şartlar ve karakterin değişimi ile zamanla kaybolur. Eylemin geri kazanımı için ise karşıdaki kişiyi dinleme faaliyetinin benimsenmesi gerekir.

Kimler Empati Yapmaz?

Empati yapmayanlar:

 • Anti sosyal kişilik bozukluğu problemi yaşayanlar,
 • Akli denge bozuklukları ile karşılaşanlar,
 • Bencillik olgusunun ağır bastığı kişiler,
 • Obsesif bozuklukları bulunana hastalar,

Bu gibi psikolojik etkileri yaşayanlar empati yapmakta güçlük çekerler. Kişilik çatışması olgusunun yer aldığı bireylere bakalım şimdi. Empati olgusunun hiç bulunmadığı ve ya çok az oranda olduğu tıbbi veriler ile ortaya konmuştur. Özellikle anti sosyal kişilik bozukluğu teşhisi ardından empatinin gelişmedi gözlemlenir.

Empati Nasıl Kazanılır?

 • Empatiyi kazanmak için yapılması gerekenler:
 • Karşıdaki insana açık uçlu, yargılamayan sorular yöneltmek,
 • Azami düzeyde yorumda bulunmak ve bunun yerine bir süre sadece dinlemek,
 • Yargılama sürecini yavaşlatmak,
 • Aynı anda duygu ve düşünceleri anlamaya gayret etme,
 • Geçmişte bu tip bir duygular yaşanıp yaşanmadığını süzgeçten geçirme,
 • Karşı tarafın anlattıkları hakkında uygun bir dil ile kendi düşüncelerini belirtme,
 • Fikir beyanı ardından eylemleri doğal akışına bırakma,

Bu işlemler kapsamında empati yapılırken, karşılıklı iletişimde fayda bir üst seviyeye taşınır. Her iki insan veya toplum birbirlerini her hangi bir şeyi yama mecburiyetinde hissetmez. Ve iletişin tam anlamı ile sağlanacağından, ortak paydada uzlaşıldığı görülür.

Olumlu Empati Örneklendirmesi

Olumlu empati örnekleri, kişiler veya toplumlar arasında dayanışma bağını kuvvetlendirir. Bir kişinin kış soğuğunda üşüyen bir insanı görmesi ve montunu ona vermesi, olumlu empati örneği olarak gösterilir. Sınavdan düşük not alan bir öğrenciye kızmak her zaman doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine bunun sebebini sormak ve o problemin köküne inerek, eğitim vermek, olumlu empati örneğidir.  Pes etmenin Sırası değil.

Empati Belirtileri

Empatik bir insan olma eğiliminde olduğunuzu gösteren bazı işaretler şunlardır:

 • Başkalarının söylediklerini dinlemekte çok iyisin.
 • Diğer insanların nasıl hissettiğini öğrenmekte iyisin.
 • Sık sık diğer insanların nasıl hissettiğini düşünürsün.
 • Diğer insanlar tavsiye için sana geliyor.
 • Sık sık trajik olaylardan bunalmış hissedersiniz.
 • Acı çeken başkalarına yardım etmeye çalışıyorsun.
 • İnsanların dürüst olmadığını söylemekte iyisin.
 • Bazen sosyal durumlarda tükenmiş veya bunalmış hissedersiniz.
 • Diğer insanları çok önemsiyorsun.
 • Diğer insanlarla olan ilişkilerinizde sınır koymakta zorlanıyorsunuz.

Büyük bir empatiye sahip olmak, başkalarının refahı ve mutluluğu için endişelenmenize neden olur. Bununla birlikte, bazen başkalarının duygularını düşünmekten bazen bunalabileceğiniz, yanabileceğiniz ve hatta aşırı uyarabileceğiniz anlamına gelir.
Sempati ve şefkat empati ile ilgili olsa da, önemli farklılıklar vardır. Şefkat ve sempatinin genellikle daha pasif bir bağlantı içerdiği düşünülirken, empati genellikle başka bir kişiyi anlamak için çok daha aktif bir girişim içerir.

Neyse ki, empati öğrenebileceğiniz ve güçlendirebileceğiniz bir beceridir. Empati becerilerinizi oluşturmak istiyorsanız, yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

 • İnsanları bölmeden dinlemeye çalışın
 • İnsanları anlamaya çalış, onlarla aynı fikirde olmasan bile.
 • İnsanlara kendileri ve hayatları hakkında daha fazla bilgi edinmek için sorular sorun
 • Kendinizi başka birinin yerinde hayal edin

Verywell’den Bir Kelime

Empati bazen başarısız olsa da, çoğu insan çeşitli durumlarda başkalarıyla empati kurabilir. Olayları başka bir kişinin perspektifinden görme ve başkasının duygularına sempati duyma yeteneği sosyal hayatımızda önemli bir rol oynar. Empati, başkalarını anlamamızı sağlar ve çoğu zaman, başka bir kişinin acısını hafifletmek için harekete geçmemizi zorlar.