Mescit Kuşu Salebeye Yazık Oldu

Mescit Kuşu Salebeye Yazık Oldu: Hz. Muhammed (s.a.v.)döneminde mescit işlerine bakan, bu yüzden mescid kuşu olarak nitelendirilen biri vardı.

Salabenin Zenginlik Hırsı

Mescid Kuşu Salabe zenginlik hırsı olan biriydi ve günün birinde peygamberimizin huzuruna çıkarak ondan bir istekte bulundu. İsteğinde, Peygamberimizin kendisinin zengin olması için Allah’a dua etmesi vardı. Allah’ın Rasulü de onun bu isteğine hayırlı hayırsız mal ayrımına dikkat etmesi gerektiği yönünde yorum yaparak yanıt verdi. Yani ona az ve şükredebildiği malın, şükredilemeyecek hayırsız çok maldan daha iyi olduğunu söyledi.

Bunun akabinde Salabe, sözleri düşündü ve aşırı para hırsından kendisini biraz arındırdı, ancak bu histen tam olarak kopamadığı için yeniden Peygamberimize başvurdu. Yine Allah’a kendisi için zengin olmasına vesile olacak bir dua etmesini istedi. Peygamberimiz ise kendisinin onun için yeterince iyi örnek olması gerektiğini belirtti. Ancak Salabe, kendisinin zengin olması halinde fakirlere ve hak sahiplerine hakkını vereceğini söyleyerek ısrarcı oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz dua etti.

Yazık Oldu Salabe’ye

Duadan sonra koyun alan ve otlatan Salabe, kısa sürede sürüler halinde koyuna sahip oldu. O zamana kadar cemaatle sürekli namaz vakitlerinde beraber olan Salabe, sadece iki kere camiye gelir oldu. Bir süre sonra Salabe’nin koyunları bulunduğu yere sığamaz oldu ve daha uzak yerlere otlatmaya gitmek zorunda kaldı. Camiden de bu nedenle daha da uzun süre ayrı kaldı. Günün birinde Peygamberimiz Salabe’yi sordu ve koyunları otlatmak için çöllerde sürüsünün peşinde dolaştığını öğrendi. Bunun üzerine “Yazık oldu Salabe’ye” sözlerini söyledi.

Yardıma Yüz Çeviren Salabe

Günün birinde zekat amacıyla durumu iyi olanların sıkıntıdaki diğer Müslüman kardeşlerine yardım etmeleri istendi ve bu isteğe hemen herkes severek yanıt verdi. Ancak Salabe pek istekli değildi. Görevliler mallarından bir parça almak istediği zaman, onları haraç almakla suçladı ve hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine Rasulullah (sav) tekrar aynı sözleri söyledi: “Yazık oldu Salebe’ye” dedi.

Eskiden zengin olunca zekat vereceğinin sözünü tutmadığı için “münafık” olarak nitelendirilmiştir. Tevbe suresindeki ayetler bu durumla ilgili açıklamalara yer vermektedir. Ayetlerde, Allah’a verdikleri sözü tutmayan kişilerin, kalplerinde nifak tohumu barındıracakları aktarılmaktadır.

Salabe, kendisinin artık münafıklar arasında nitelendirildiğini anlaması üzerine Rasulullah (sav)’a giderek ihtiyacı olanlara para verdiğini söylese de kabul görmedi. Salabe, peygamberimizin vefatının sonrası da çok uğraştı ancak, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve H. Osman’dan da bir daha yardım almayacakları yanıtını aldı.