Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir ve Kimlerde Görülür?

Obsesif Kompulsif bozukluk yani OKB kişilerin sürekli tekrar eden düşüncelere sahip olması ve bu düşüncelerin rahatsız edici boyutlara ulaşması durumudur. Sırf bu durumu rahatlatmak ve olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak adına belli davranışları tekrar etme eğilimi vardır. Bu kişiler kontrol edemedikleri birçok korku nedeni ile saplantılı kişilikler haline gelirler.

Saplantılı kişilik özellikleri sergilemek de hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişilerde ciddi bir rahatsızlık hissi meydana getirir. Obsesif Kompulsif bozukluk kişilerde birtakım kaygı ve gerginlik durumlarının oluşmasına neden olur. Bu düşünceler de kişilerde sürekli olarak tekrarlayan bir rutin haline dönüşebilir. Takıntılı düşüncelerden kurtulmak isteyen kişiler belli hareketleri hayatının rutini olarak yaşamaya başlarlar.

Kişiler her ne kadar bu takıntılarını görmezden gelmeye çalışsa da bu durumun önüne geçmeleri mümkün değildir. Ancak kişiler ne kadar bu durumdan kurtulmaya çalışsalar da bu zorlama neticesi yalnızca kendilerine zarar verir. Böyle durumlarda uzman desteği almak bu kişiler açısından son derece önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedenleri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif bozukluk nedeni kişiler üzerinde tam olarak saptanabilmiş değildir. Ancak bu durum biyolojik ve çevresel olmak üzere iki farklı şekilde incelenebilmektedir:

Biyolojik Faktörler

Vücudun normal olarak işlevlerini devam ettirebilmesi için beyindeki sinir hücrelerinin birbirileri ile iletişim kurması gerekir. Nöron adı da verilen bu sinir hücreleri elektriksel sinyaller ile birbirleri ile iletişim kurarlar. Bu iletişimin gerçekleşmesinde ise Nörotransmiter adı verilen özel kimyasallar işlev yapar. Ancak bu kişilerde Obsesif Kompulsif bozukluk var ise kişilerin beynindeki bu hareketlilikte ciddi bir artış meydana gelir.

Çevresel Faktörler

Obsesif Kompulsif bozukluk yaşayan kişiler çevresel stres nedeniyle de bu sorunu yaşıyor olabilirler. Kişilerin hayatındaki stres yükü, yaşam kalitesinin düşmesi bu durumu tetikleyen durumlardan biri olabilir. Bunlar içerisinde taciz, yaşam durumunun değişmesi, ağır hastalıklar, çok sevilen bir yakını kaybetme, ilişki kaygıları, sınav ve okul sorunları kişilerde bu soruna neden olabilmektedir. Bu hastalığın ise ortaya çıktığını gösteren birtakım belirtiler vardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Obsesif Kompulsif bozukluk hastaları genellikle saplantılı bir ruh hali içerisinde olurlar. Kişiler bu saplantı ve takıntılardan kurtulmak için çaba gösterseler de bu durumdan kurtulabilmeleri çok da mümkün değildir. Uzman desteği olmaksızın durumlarının daha da ağırlaşmasına neden olabilirler. Bu sorundan kurtulmak isteyen kişilerde birtakım davranış kalıpları belirmeye başlar. Hatta bazı hareketleri bir ritüel gibi de yapmaya başlayabilirler. Bu hastalık sürekli olarak kendini tekrarlamaktadır. İstenmeyen düşünceler ve sürekli olarak endişe hali içerisinde olmak bu kişilerin en büyük sorunları arasında yer almaktadır. Obsesif Kompulsif bozukluk belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Düzenli ve simetrik olma takıntısı,
  • Kirlenmekten aşırı derece korkmak,
  • Hem kendilerinin hem de sevdiklerinin zarar göreceği düşüncesi,
  • El sıkışmaktan rahatsızlık hissetme,
  • Sürekli olarak duş alma gereksinimi hissetmeleri,
  • Nesnelerin düzensiz olmasının rahatsızlık hissi vermesi,
  • Kilitlenmiş kapıları sürekli olarak kontrol etmek,
  • Ocağı sürekli kontrol etmek.
obsesif kompulsif bozukluk belirtileri nelerdir
Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bu belirtiler en belirgin olanlarıdır. Aynı zamanda aşırı derecede temizlik takıntısı olması ve mikroplardan aşırı derece korkmak da bu hastalığın belirtileri arasında yer almaktadır. Sürekli olarak el yıkama ve bir dua ya da kelimeyi sürekli olarak içten tekrar etme gereği duymaları Obsesif Kompulsif bozukluk rahatsızlığının en bilinen belirtileri arasında yer almaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Bu hastalığa bir tanı konulabilmesi için herhangi bir test bulunmamaktadır. Hastalık teşhisi genel olarak hastaların yaşadığı semptomlar ve genel davranışlar değerlendirilerek konulmaktadır. Uzman doktorlar tarafından konulan bu teşhisler sonrasında belli başlı tedavi şekilleri bulunmaktadır.

Tanı koyma sırasında psikiyatrist, hasta üzerinde bir psikolojik değerlendirme yapar. Bu değerlendirme sırasında hastayı duyguları, davranış şekilleri ve görülen semptomlar açısından dikkatle inceler.

Bu hastalığı teşhis etmek bazen çok ciddi şekilde zor olabilir. Çünkü hastalığın belirtileri depresyon, şizofreni ya da anskiyete bozukluğu gibi sorunların belirtileri ile benzer niteliktedir. Bununla birlikte bir kişi hem Obsesif Kompulsif bozukluk sorunu yaşarken hem de mental bir rahatsızlık da yaşayabilmektedir. Bu nedenle bu hastalığa bir teşhis konurken mutlaka tüm etkenleri bir arada düşünmek kesin sonuç için son derece önemlidir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Rahatsızlığı Tedavi Yolları

Obsesif Kompulsif bozukluk hastalığı kendi kendine tedavi olması son derece güç bir hastalıktır. Bununla birlikte tedavi olunmadığında kişilerin durumu daha da ciddi bir durum haline gelebilmektedir. Böyle durumlarda hem hastalığın tedavisi hem de teşhisi için mutlaka özel olarak uzmanlara görünmek gereklidir. Obsesif Kompulsif bozukluk tedavisi konusunda iki farklı tedavi yöntemi vardır.

Davranış terapisi Obsesif Kompulsif bozukluk tedavisinde son derece etkili bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde kişilerde görülen abartılı ve takıntılı tüm davranışların azaltılması üzerine çalışılmaktadır. Bu tedavi yöntemindeki amaç ise kişiler üzerinde zorlayıcı olmadan onlarda kaygı yaratan inançları ile yüzleşmelerini sağlamak ve azalmasını gerçekleştirmektir.

Bir diğer tedavi yöntemi ise ilaç tedavisidir. Bu tedavi yöntemi en son olarak başvurulan yöntem olarak bilinmektedir. Eğer hastalığın şiddeti yüksek ise Obsesif Kompulsif bozukluk hastalarının beyinde bulunan serotonin seviyelerini artırabilmek için birtakım ilaçlar önerilmektedir. Bu ilaçların ne kadar kullanılacağı ve hangilerinin kullanılması gerektiği uzmanlar tarafından belirlenmektedir.


 

Sürekli Gerginliğin Altında Yatan Sebepler Nelerdir? Sürekli gerginliğin temelindeki nedenler, panik bozukluk, fobi, sosyal anksiyete, obsesif kompusif bozukluk etkileridir. Sürekli gerginliğin altında yatan sebepler, sorunların üzerine gidilerek ve psikolojik destek alınarak bertaraf edilir. Üzerine gidilen sorunlar ardından, düşüncede yaratılan problemlerin yaşanmadığı gözlemlendiğinde, devamlı kaygı ve gerginlik terk edilir.