Teyemmüm Nedir, Nasıl Yapılır, Hangi Hallerde Bozulur?

Teyemmüm nedir, nasıl yapılır, hangi hallerde bozulur? Fıkhı bir kelime anlamı olan teyemmümün fıkhı anlamı, suyun bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük kirlerin giderilmesi için toprak veya toprak cinsi bir maddeye ellerin sürülüp yüzü ve kolların mesh edilmesini sağlayan hükmi temizliktir. İbadetin yapılabilmesi için ilk önce gusül daha sonrada abdestin alınması gerekirken istisnai durumlarda sembolik olarak yapılan ve guslünde yerine geçen bir abdest şeklidir. Her konuda olduğu gibi yüce Allah bu konuda da inananlara kolaylık göstermiştir.

Kuranı kerimde bu konuda maide suresi 6 ayette şöyle buyurulmuştur:

Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veya biriniz ayak yolundan gelirse veya kadınlarla temasta bulunur ve su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin. Onunla yüzlerinizi ve kollarınıza meşhedin.

Teyemmümün Sebepleri

Teyemmümün sebepleri:

Teyemmüm istisnai durumlarda hem gusül hem abdest yerine geçen hükmi temizliktir. Bu mazeretler iki guruba ayrılır.

 • Abdest veya gusül yerine geçecek suyun bulanmaması
 • Suyun kullanılmayacağı bir durumun olması veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir sebebin olması.

Teyemmümün farzları

 • Niyet etmek
 • Toprak veya cinsinden bir maddeye ellerini vurup silkeleyip birincide yüzü ikincide kolları mesh etmektir.

Teyemmümün yapılışı:

Hükmi temizlenme niyetiyle temiz toprağa sürülen el ayasıyla yüzü ve kolları dirseklerle birlikte mesh etmek tir.

Teyemmümün sünnet ve adapları

 • Teyemmüm yaparken besmele çekmek, sıraya göre yapmak, ara vermeden yapmak, elleri yere vurduğunda ileri geri hareket ettirmek ve toprağın parmak arasına girmişini sağlamak, elleri silkelemek teyemmümün sünnet ve adaplarındandır.

Teyemmüm hangi maddelerle yapılır?

 • Temiz ve kuru toprak
 • Taş, kum, çakıl, tuğla,
 • Kiremit gibi toprak cinsi maddelerden yapılır.

Teyemmüm nasıl yapılır?

 • Besmele çekilir
 • Eller toprağa sürülüp silkelenir
 • Yüz mesh edilir
 • Tekrar eller toprağa sürülüp silkelenir
 • Sağ el ile sol eli, sol el ile sağ eli mesh edilir

Teyemmümü bozan durumlar neleredir?

 • Abdesti ve guslü bozan durumlar teyemmümü de bozar.
 • Hastalık, şiddetli soğuk, suyu elde edecek aracın olmayışı teyemmümü mubah hal getirir fakat ,bu gibi durumların ortadan kalkmasıyla teyemmüm bozulur.
 • Yaptığı teyemmümle namaz kılan kimse namaz esnasında suyu görürse teyemmümü bozulmuş olur. Namazı bu şekilde kılan kişinin namazı yeniden kılması gerekmez.