Devletten Geri Ödemesiz Kredi Nasıl Alınır? DESTEKLENEN SEKTÖRLER

Girişimciler, iş faaliyetlerinin belirli aşamalarında devletten destek alabilirler. Devletin destek verdiği sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere uygun başvuru yapan kişilere geri ödemesiz hibeler, devlet destekli krediler, KOSGEB destekleri, KOBİ kredileri, TKDK destekleri ve diğer benzeri hibe desteklemeleri sağlanmaktadır.

2023 yılı itibariyle, geri ödemesiz kredi alma yöntemleri ve hangi sektörlere geri ödemesiz kredi verildiği konuları ele alınmıştır.

Geri ödemesiz kredi nedir ve devlet hangi kurumlara bu krediyi vermektedir?

Geri ödemesiz kredi, bir projenin üretilmesi ve geliştirilmesi aşamasında devletten sağlanan bir yardım türüdür. Bu kredi türünde, belirli bir orana kadar faiz alınmaz ancak ana para her zaman geri ödenir. Yani, geri ödemesiz kredi başvurusu olumlu sonuçlansa bile, sadece faiz ödenmeyecek, ana para geri ödenecektir.

Devlet, geri ödemesiz kredi desteği sağlamak için çeşitli kurumlara yönlendirme yapmaktadır. Bu kurumlar arasında KOSGEB, TKDK ve benzeri kurumlar yer almaktadır. Bu kurumlar, belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ve girişimcilere destek olmak amacıyla geri ödemesiz kredi imkanı sunmaktadır

2023 yılı Geri ödemesiz kredi veren devlet kurumları şunlardır; Baştan KOSGEB geri ödemesiz kredi ve hibeler verir. TKDK kurumu yine krediler ve faizsiz kredi destek verilir. Esnaf kefalet düşük faizli krediler vermektedir. Devletin bankaları yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde; Ziraat Bankası Halk Bankası ve Vakıfbank düşük faizli devlet destekli krediler sunmaktadır. Bunun yanı sıra kalkınma ajansları, bölge kooperatif birlikleri dönem dönem devlet destekli krediler demektedir.

Yeni bir iş yeri kurmak isteyenler için geri ödemesiz kredi imkanı

Eğer iyi para kazanabileceğiniz bir iş fikriniz var, ancak yeterli bir sermayeniz yoksa, KOSGEB tarafından sunulan devlet destekli kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için, daha önce belirttiğimiz gibi, KOSGEB tarafından desteklenen nace kodlarına sahip bir sektörde faaliyet göstermeniz gerekmektedir. KOSGEB desteği almak için de bir iş planı hazırlayarak az da olsa öz sermaye ile bir iş yerinizi kurmuş olmanız gerekir.

İş yerinizi elden borçlar veya banka kredisiyle kurabilirsiniz. Eğer KOSGEB tarafından kabul edilen bir projeye sahipseniz, yaptığınız tüm harcamalar size geri ödenecektir. Bu sayede sıfır sermaye ile KOSGEB ve devlet destekli bir iş yeri kurabilirsiniz.

Devletin sağladığı hayvancılık kredileri

Eğer köyde ya da kırsal bir alanda yaşıyorsanız, devlet destekli hayvancılık kredisi alabilirsiniz. TKDK ve kalkınma ajansları tarafından %50 hibe desteği verilmektedir. İş yerinizi veya kendinizi açarken, tüm harcamalarınızı faturalarla belgeleyerek yapmanız gerekmektedir.

Yaptığınız harcamalar sonrasında projenizin kabul edilmesi durumunda, TKDK veya kalkınma ajansları tarafından hibe desteği verilecektir. KOSGEB doğrudan hayvancılık kredisi sağlamamaktadır, ancak besihane kurmanız durumunda bir iş planınız varsa %70’e kadar hibe desteği alabilirsiniz.

Devlet Geri Ödemesiz Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

Geri ödemesiz kredi başvurusu yapmak için, hayvancılık, bitki üretimi, ticari faaliyet veya hizmet sektöründe bir iş yeri açmaya karar vermeniz gerekmektedir. İşinizi açmadan önce, özetle KOSGEB’de girişimcilik programına dahil olmak istediğinizi beyan ederek bir iş programına alınacaksınız.

Programdan sonra uygulamalı girişimcilik sınavına girmeniz gerekmektedir ve bu sınavdan başarılı olmanız gerekmektedir. 32 saat süren kursun sonunda başarılı olduktan sonra iş planı ve projesi istenecektir. Projenizi dosya üzerinde sunuyorsunuz ve kabul edilmesi sonrasında iş yerinizi açmaya başlayabilirsiniz.

Devlet büyük geri ödemesiz kredi vermemektedir. İş yerinizi kendi paranızla açmanız gerekmektedir. İş yerinizi kurduktan sonra proje onaylanır ve devlet desteği almaya başlarsınız.

Denetimler tamamlandıktan sonra daha önce yaptığınız harcamaların evraklarınızı, makbuzları ve faturalarınızı KOSGEB’e teslim edeceksiniz ya da kosgeb.gov.tr adresine kobi beyannamesi formu ile ekleyeceksiniz. Bu aşamadan sonra yaptığınız harcamaların %70’ine kadar erkekler, %90’ına kadar ise kadınlar hibe olarak geri ödeme alabilirler.