Kuran ve Aşk 2022

Kuran ve Aşk İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran’da aşk kelimesi kullanımı farklılık göstermektedir.  Sevgi ile mecazi anlamda aşka gönderme yapılmaktadır.

Kelime Ve Anlam Bakımından Aşk

Kuran-ı Kerim’de Allah sevgisi, iman gücü ve yoğunluğu ile beraber ayetlerde yerini almıştır. Anlam olarak Bakara suresi 2.165’te iman edenlerin Allah’ı daha yoğun sevdiği ifade edilmektedir. Aşk, İslam alimleri tarafından aşırı sevgi olarak tanımlanmıştır ve günümüzdeki anlamından farklıdır. Yani günümüzdeki odaklanılan ve içi boşaltılan anlam dışında Kuran’da, Zeliha’nın Yusuf’a duyduğu yoğun sevgi de vardır.  Yusuf Suresinde geçen bu hikaye birçok şair için esin kaynağı olmuştur.
Kuran ve aşk

Kuran da aşk ve sevgi

Aşk kelimesinin muhabbetle birlikte anılması, bu kelimenin anlamı sonradan değiştirilmiştir. İslam alimlerine göre muhabbet, maddi olarak hazlara yönelmek, bir şahsa ya da nesneye meyil etmek anlamındadır. Bazı alimler insandaki muhabbetin duygusal açıdan tanımı mümkün olmayan ileri boyutu aşk olarak belirtmiştir. Bu ikisi arasında sınır belirlenemediği için aşk ve muhabbet ifadeleri karışık olarak kullanılmıştır. Kuran ve Aşk –Aşk kelimesi ve duygusu ile alakalı Sufiler Allah sevgisini her yerde olan bir şey olarak örnek verir. Bunun nedeni, Allah’ın alemi yaratırken sevgiyle birlikte bunu yapmasıdır. Bu yüzden de her yerde aşk izini görmek mümkündür.

Çeşitleriyle Aşk Kelimesi Ve İslam Terminolojisi

İslam’da aşk kelimesinin kullanımı dinin ortaya çıktığı ilk yüzyılda çekincemeli bir halde idi. Sonra ki yüzyıllarda ise terminolojideki yerini aldığı bilinmektedir. Aşk kelimesi, özellikle üzerine yapılan çalışmalar sonunda beş farklı çeşitle birlikte anılmıştır. Hayvani, doğal, ruhani, akli ve ilahi aşk çeşitleri İslam terminolojisinde bulunmaktadır.  Bu açıdan İslam’da ve Kuranda aşk hem iman anlamında hem de mecazen bulunmaktadır.

Aşk ve sevgi

Kuran okurken hem aşk kelimesi hem de diğer kelimelerde anlamlarını bilerek, neye gönderme yapıldığı anlaşılarak okunmalıdır.  Genelde bilinen anlamı dışında birçok kelime, arka planındaki detaylarla birlikte okunduğu zaman daha etkili ve amaca uygun olacaktır. Anlamları sindirmek, iman eden kişilerin inancını daha da güçlendiren bir etki yapar. Bu nedenle Kuran’daki her sayfa yavaş ve doğru biçimde okunmalıdır.