Okutmanlar ne kadar maaş alır?

 

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
Okutman / Lektör 5.340 6.940 9.160
Araştırma Uzman Yardımcısı 4.970 6.280 7.750

Okutmanlar ne kadar maaş alır?

Üniversitedeki  ortak mecburi dersleri uzaktan eğitim sistemi ile yahut  örgün olarak, üniversitelerin öğretim görevlisi yahut öğretim üyesi kadrolarından değişik olarak görevlendirilen kişilerdir. 2022 senesi bakımından aktüel okutman maaşı ortalama 6150,00 TL civarındadır. Maaş bireyin uygar hali ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

Okutman Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Eğitimin takip edileceği kitap, not, internet adresleri gibi ilgili kaynakları belirlemek,
 • Dersin gerektirdiği ek öğretim materyallerini hazırlamak,
 • Müfredata uygun şekilde ders içeriklerini hazırlamak ve planlamak,
 • Dersleri belirlenmiş program doğrultusunda eksiksiz şekilde ve vaktinde yapmak,
 • Ders ve sınav programlarında yapılmak istenen değişiklikleri bölüm başkanlığına bildirmek,
 • Program değişikliklerini öğrencilere bildirmek,
 • Derslerin en verimli şekilde sunulması için diğer okutmanlar ile koordinasyon sağlamak,
 • Sınavları hazırlamak, belirtilen tarihlerde gerçekleştirmek ve değerlendirmek,
 • Gerektiğinde kurumun uygulayacağı diğer sınavlarda gözetmenlik yapmak,
 • Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını takip etmek,
 • Dönem sonunda öğrencilerin not ortalamasını hesaplamak ve ilgili sisteme girmek,
 • Ofis saatleri belirleyerek öğrencilere ders dışında gerekli konularda yardımcı olmak,
 • Görevin gerektirdiği akademik ve idari işlemleri zamanında ve eksiksiz şekilde yerine getirmek,
 • Düzenli olarak gerçekleştirilen zümre toplantılarına ve hizmet içi eğitim seminerlerine katılım sağlamak,
 • Yıllık akademik faaliyetleri listeleyerek bölüm başkanlığına iletmek,
 • Alanına dair araştırma faaliyetleri yürütmek

Nasıl Okutman Olunur?

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Spor ile Temel Bilgisayar Teknolojileri derslerinde okutman olmak için bölümünde yüksek lisans yapmış yahut durumu hazırda yapıyor olmak gereklidir. Yabancı dil okutmanı olmak için asgari lisans mezunu olmak, Yüksek Öğretim Kurumu yönünden kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı’nda yahut eşdeğerliği sahip diğer bir ecnebi dil sınavında başarı göstermek kuraldır.

Okutmanda Olması Gereken Özellikler

 • Planlama ve organizasyon yeteneği sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Yaratıcı öğretim teknikleri uygulamak,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Sabır ve özveri göstermek

Okutman kime denir?

Okutman yahut başka adıyla Lektör, üniversitelerde mecburi dersleri vermek yahut eski dilde yazılmış metinleri çözümlemek gibi asıl öğretime yardım eden öğretim elemanlarına denir. Yüksek lisans yahut doktora gerektirmeyen üniversite kadrosudur.

Üniversitelerde okutman nasil olunur?

Türkiye’de denk olan bir üniversitenin Edebiyat yahut eğitim fakültesinden mezun olmak. – ALES sınavından 70’in üstünde azıcık elde etmek. – YDS sınavında 80 puan un üstüne çıkmak. Genel manası ile yukarıdaki aşamaları ve kriterleri geçmek suretiyle okutman olma talihi elde edilir.

Yorum yapın