Problem Çözme Nasıl Geliştirilir?

Problem Çözme Nasıl Geliştirilir? Yaşam boyunca hayatımızın pek çok safhasında bizi bekleyen birçok problemle karşı karşıya kalırız. Bu problemlerin çözüme kavuşması son derece önemlidir. Bu hem hayatımızın gidişatı, iyilik halimiz açısından hem de başarılı bir birey olabilmemiz açısından oldukça önemlidir.


Problem Çözme Nedir?

Problem Çözme, bir problemin olası nedenlerini teşhis etmeyi ve bu problemi çözen bir eylem planı geliştirmeyi içermektedir. İnsanlar problem çözme becerilerini kişisel ve profesyonel yaşamlarında sürekli olarak kullanırlar. İş yerinde etkili problem çözme genellikle adım adım bir süreci yakından takip etmeyi ve belirlenmiş bir problem çözme çerçevesini kullanmayı gerektirir.

Problem Çözme Becerileri Nasıl Geliştirilir

Çözüme kavuşan her problem bize pek çok şey öğretmiş, bulunduğumuz noktadan tecrübe itibariyle çok daha olumlu bir yere taşımış olacaktır. Çözüme kavuşan problemler kadar önemli olan başka bir konu daha vardır. Bu ise çözüm bekleyen probleme nasıl yaklaşıldığı, nasıl üstesinden gelindiğidir. Yani problemin nasıl çözüldüğüdür.

Bir problemin nasıl çözüldüğü bazen problemin çözümünden de önemli bir hal alabilmektedir. Özellikle de çözmeniz gereken problem iş veya okul yaşamınızda ise yönteminiz pek çok kişi tarafından takip edilecek demektir.

İnsanın problemlerin çözümünde izlediği yöntem, iş yapma becerisi, kişilik özelliği, girişimciliği gibi pek çok konularda kişi hakkında bilgiler vermektedir. Bu problem çözmede kullanılan yöntemin, problem çözme becerisinin geliştirilmesi için izlenilmesi gereken kimi adımlar bulunur.

İşte problem çözmenin nasıl geliştirileceğine dair önemli ipuçları!

O Ana Odaklanın!

Karşılaşılan problemde kendinizi veya bir başkasını suçlamak ya da keşke demekten sakınılmalıdır. Problem öncelikle kabullenilmelidir. Bu sorunu daha iyi görmenize yardımcı olacaktır.

Elde bulunan mevcut kaynaklarla şimdi ne yapılacağını düşünmeye odaklayın kendinizi. Mümkün olduğunca olumsuz düşüncelerden zihninizi uzaklaştırın ve ihtimaller arasında en iyisine odaklanın.

Problemi Görün

Genelde ortaya çıkan problemde ona eşlik eden de kimi sorunlar bulunur. Asıl problemi görmenizin önünde büyük bir engel teşkil eden bu duruma karşı hazırlıklı olunmalıdır. Asıl neye odaklanılması gerektiği kaçırılmamalıdır.

Problem net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Problemi net bir biçimde ortaya koyduktan sonra gerisi sorulacak, iyi hazırlanmış sorularla daha da kolay bir hale gelecektir.

Örneğin bu sorunun çözümünde destek alınabilecek yerler veya kişiler kimler olabilir? Bu problemden kimlere bahsetmeli yahut bahsetmemeli? Mevcut kaynaklar bu problemin çözümünde kişiye bir destek sağlayabilir mi? Mevcut kaynaklar yetersiz geldiği zaman talepte bulunulması gereken kişi veya kurumlar kimlerdir? Bu gibi sorularla yaklaşmak ve çözüm bulmak kişisel gelişim açısından da oldukça önemlidir.

Fazlaca Kaynak Taraması Yapıp Birleştirin

Probleminize yönelik araştırmalar yapmak, yeni yollar bulmak ve daha iyi düşünüp karar almak açısından son derece önemlidir. Bu araştırmalar kitap, internet siteleri gibi kaynaklar kullanılarak elde edilebilir. Ayrıca çevreniz, iş arkadaşlarınızdan, probleminiz açısından deneyimlerine güvendiğiniz herhangi birinden de elde edebilirsiniz.

Zaman Yönetimi

Herhangi bir problemin çözümünde zaman yönetimi son derece önemlidir. Problemin çözümü için zamanın uzaması çok olumlu bir sonuç doğurmayacaktır.

Zaman ele aldığınız problemin doğasına göre şekillenebilse de en kısa sürede çözüme kavuşan problemler daha başarılı olacaktır. Zaman yönetimi uzun bir süre problemin çözümünü geciktirmenin olduğu kadar acele ve yanlış karar almanın da önünde bir engeldir.

Problem çözme, bir zorluğa karşı adım adım yaklaşım gerektirir. Hayatımızda bir soruna yaklaşırken izleyebileceğiniz bazı temel problem çözme aşamalarını sizler için anlattık.