İstanbul Aydın Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu

Binlerce üniversite öğrencisinin merakla beklediği İstanbul Aydın Üniversitesi yüz yüze eğitim açıklaması yayımlandı. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ancak resmi bir açıklama bulunmayan konuda kafa karışıklığı epeyce fazla idi. Aylardır öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi yüz yüze eğitim duyurusu için merakla beklediği karar bu içerikte.

Tüm dünyada Covid-19 salgınının baş göstermesi ile birlikte 2020 yılının Bahar döneminde tüm üniversiteler uzaktan eğitime geçmiş; virüs tedbirlerinden ötürü yüz yüze eğitim 3 dönem boyunca yapılamadı. Ancak son gelişmeler sonrası Covid-19 aşısı bulundu ve ülkemizde de milyonlarca kişiye ulaştırıldı. Pek çok öğrenci ve akademisyen uzaktan eğitim modelinin verimli olmadığını; yüz yüze eğitimin hem sosyokültürel açıdan hem de akademik açıdan daha başarılı olduğunu savundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin merakla beklediği İstanbul Aydın Üniversitesi yüz yüze eğitim açıklaması yayınlandı.

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu

İstanbul Aydın Ünivertesi tarafından yapılan açıklamaya ve yayımlanan akademik takvime göre yüz yüze eğitim modeli ile birlikte 27 Eylül 2021 tarihinde öğrenciler kampüslerde öğrenim görecekler.

Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılına 27 Eylül 2021’de yüz yüze başlayacaktır.

 • Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında alınan karara istinaden Üniversitemiz Senatosunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 • Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetleri yüz yüze ve çevrim içi modeli ile yürütülmesine,
 • Akademik birimlerin kurullarınca teklif edilen ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan “Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler”in on-line olarak verilmesine,
 • Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim ile yürütülmesine, salgının seyri de göz önünde bulundurularak, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Üniversite Senatosunun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 • Sınıf ve yerleşkemizde seyreltilmeyi azami ölçüde yapmak amacıyla yüz yüze eğitim için haftanın tüm günlerini (Pazar günü hariç) ve I. Öğretim derslerini saat 22.00 olacak şekilde genişletilmesine,
 • Üniversite yerleşkemiz girişinden itibaren tüm alanlarında maske, temizlik ve mesafe ilkelerine özenle uyulmasına,
 • Online verilecek olan YÖK ortak zorunlu ve Üniversite seçimlik derslerinin üniversitemizde denetimli çevrim içi, diğer online ve yüz yüze işlenecek olan derslerin sınavları yüz yüze yapılmasına,
 • Ölçme değerlendirme yöntemlerinin, derslerin özelliğine göre, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmesiyle de yapılabileceğine,
 • Gerek yüz yüze, gerekse de çevrim içi derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devamı koşulunun aranmasına,
 • Üniversitemiz Yerleşkelerine girişlerde tüm akademik ve idari personelimizden, öğrencilerimizden, velilerimizden ve ziyaretçilerimizden HES kodu kontrolü yapılmasına,
 • Bu kapsamda COVID-19 aşı yaptırmış olmasına, aşı yaptırmayanların ise girişinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmesine,
 • Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin istekte bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,
 • İki ya da daha fazla dersi birleştirerek bütünleşik ders yapılmamasına,
 • Alınan bu kararların salgının seyrine göre tekrar değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hangi Bölümler Yüz Yüze

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri için hangi bölümlerin yüz yüze eğitim göreceği konusunda herhangi bir netlik söz konusu değil. Hibrit sistem yani teorik ve ortak derslerin uzaktan, uygulamalı ve spesifik teorik derslerin yüz yüze olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Ne Zaman Açılıyor 2021

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler için eğitim 27 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. 2021 yılı güz dönemi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Nasıl aradılar?: istanbul üniversitesi pcr testi zorunlu mu, istanbul üniversitesi aşı olmayanlar uzaktan eğitim, istanbul üniversitesi sınavlar yüzyüze

Yorum yapın