Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2022

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2022

 

Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

– Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

– Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

(Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

– 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

– 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

– Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,

– Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

– Müracaatlar ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü (15 Temmuz Yerleşkesi) Evrak Kayıt Birimine şahsen/posta ile yapılacaktır.

Yorum yapın