Memur Maaş Zammı ve Etkileri 2022

Memur Maaş Zammı ve Etkileri 2022

 

2022 yılında uygulanacak maaş katsayılarının aşağı yukarı belli olması birçok ödemeyi de netleştirdi. Aşağı yukarı ifadesini kullanmamızın sebebi Gengede ilaveten verilen yüzde 2,5 oranındaki zammın yer almamasıdır. Bizim hesaplamalarımızda zam oranı yüzde 30,95 olarak esas alınmıştır. Bu çerçevede 17 soru ve cevapla konuyu açıklamaya çalışacağız.

 

Emekli memurlara ödenecek yol tazminatı ne kadar

375 sayılı KHK’nın 1/D maddesinde, yukarıdaki kapsama girenlere, 13.558 gösterge rakamının aylık katsayı rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.Ödenecek bu tutardan sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı;

13.558 x 0,2354541715

= 3.192,29 TL – 24,22 TL

Damga Vergisi

Net ödenecek miktar= 3.168 TL

SSK, Bağ-Kur ve Tarım-Bağ-Kur emeklilerinin zammı ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021’in son 6 aylık enflasyon rakamını yüzde 25.47 olarak açıkladı. Buna göre emekliler de yeni senede maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

Emeklilere ödenecek alt sınır aylık ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükseltiliyor.

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı bulunmaktadır. 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derece’nin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022 yılının birinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 4.289,35 TL’dir. 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir.Buna göre kanunun 55’inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre 1.500 TL’den az olamamaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya göre 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu maddesine göre ödenen 1.500 TL tutarı Ocak ayından itibaren 2.500 TL’ye çıkarılacaktır.

 

En düşük emekli aylığından dul ve yetimler nasıl faydalanır?

Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2.500 liraya yükselecektir. Bu tutar emeklinin dul ve yetimlerine yararlandıkları oranda yansıyacaktır. Yani 2500 TL’nin altında emekli maaşı alan bir emeklinin Ocak ayında 2500 TL’ye yükseltilen emekli maaşının vefat halinde geride bir dul ve 1 yetimi kalmışsa;

2500 x % 50= 1.250 TL dula,

2500 x % 25= 625 TL de yetime ödenecektir.

Cumhurbaşkanı ile milletvekili emekli maaşları ne kadar?

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, eski Başbakanlar, bakanlar ve milletvekillerine ödenen maaşlar kamuoyuna oldukça abartılı bir şekilde yansıtılmakta ve bu maaşlar üzerinde çok fazla spekülasyon yapılmaktadır. Bu nedenle konu oldukça hassas bir öneme sahiptir.

5510 sayılı Kanun’un 43’üncü maddesinde; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekillerine emekli maaşının nasıl bağlanacağı detaylı bir şekilde izah edilmiştir. Buna göre bağlanacak emekli maaşı hesabı şu şekilde yapılmakta:

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı’na verilecek yıllık ödenek 1.209.000 TL’dir. Bu rakama göre 2022 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı aylık ödeneği:

1.209.000 ÷ 12 = 100.750 TL’dir.

Ayrıca, bu verilere göre Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığı: 100.750 x % 40 = 40.300 TL’dir. 2021 yılına göre % 14,4886 oranında bir artış yapıldığı görülmektedir. Elbette Cumhurbaşkanlarına yapılan ödemeler hiçbir şekilde gündeme dahi gelememesi gerekirken maalesef muhalefet adeta bu maaşlar üzerinde tepinmektedir.

TBMM Başkanı ve eski Başbakanların emekli aylığı ise Cumhurbaşkanı emekli aylığının % 75’idir. Buna göre 2022 yılında TBMM Başkanı ve Başbakan’a ödenecek emekli aylığı:

40.300 x % 75 = 30.225TL’dir. Milletvekili emekli maaşı ise; Cumhurbaşkanı’nın emekli aylığının % 45’idir. Bu tutar ise

40.300 x % 45 = 18.135 TL’dir.

Bunların emekli maaşları yıllık olarak Cumhurbaşkanı ödeneğine göre belirlendiği için maaş katsayısındaki artışlar nedeniyle emekli maaşlarında artış olmamaktadır. Dolayısıyla bunların emekli maaşları yıl başında ne kadar ise yıl sonunda da aynıdır.

 

En yüksek devlet memuru aylığı ne kadar, nasıl hesaplanır ve Ocak’ta ne kadar alacaklar?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır.

Buna göre, 2022 yılı Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı

= 9500 x 0,23545469

= 2.236,81 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavanı tutarı ne kadar olacak?

Bu çerçevede, kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmakta olup, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’na yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren 10.849 TL olacaktır. Hesaplama ise şu şekilde yapılmaktadır:

 

1 – Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı: 0,23545469

1500 x 0,23545469= 353,182

2- Ek Göstergesi: 8000, Aylık Katsayısı: 0,23545469

8000 x 0,23545469 = 1.883,637

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500, Aylık Katsayısı: 0,2354541715

500 x 0,23545469 = 117,727

4- Taban Aylığı Göstergesi: 1000, Taban Aylık Katsayısı:

1000 x 3,6853199 = 3.685,319

5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,23545469 = 2.236,819

2.236,819 x 2,15 (% 215) = 4.809,16

Buna göre kıdem tazminatı tavanı tutarı = 353,182+ 1.883,637 + 117,727 + 3.685,319 + 4.809,16 = 10.849 TL olacaktır.

Mahalli idare personeline sosyal denge tazminatı ne kadar?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 120’dir. Yani 9500 * 0,23545469 = 2.684,18 TL’dir.

 

2022  eş ve çocuk yardımı ne kadar?

Yüzbinlerce memurun merak ettiği konulardan birisi de 2022 yılında aile yardımı ödeneğinde ne kadar artış olduğudur. Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Kanun’un 202’nci maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre; evli bulunan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.273, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.273 x 0,23545469 = 535,18 TL Her bir çocuk için; 250 x 0,23545469 = 58,86 TL Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,23545469 = 117,72 TL

 

Yaşlı, engelli ve engelli yakınlarına yapılan ödeme tutarları ne kadar arttı?

Ocak ayından itibaren 2022 sayılı Kanun kapsamında;

a) Engel oranı %70-%100 olanlara 5.253* 0,23545469 = 1.236,84 TL,

b) Engel oranı %40-%69 olanlara 3.502 * 0,23545469 = 824,56 TL,

c) 18 yaş altı engelli yakını aylığı 3.502* 0,23545469 = 824,56 TL,

d) Yaşlılık aylığı 4.387* 0,23545469 = 1.032,93 TL, tutarında ödeme yapılacaktır.

Eğer K Cetveli’ndeki göstergeler dikkate alınmaz da 2022 sayılı Kanun’a bakılırsa ödenecek tutarlar yanlış hesaplanacaktır. Maalesef K Cetveli’ndeki göstergeler bazen ilgili kanunlara işlenmemektedir.

 

 

 

 

 

Yorum yapın